• DESIGN THINKING – na dobry początek

    Joanna Pniewska

O sobie

Jest pracownikiem i doktorantką Politechniki Gdańskiej oraz Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Jako praktyk design thinking i projektantka usług jest pomysłodawcą i koordynatorem ogólnopolskiego festiwalu Design Thinking Week oraz liderem inicjatywy Design Thinking@Politechnika Gdańska. Pierwsze szlify DT zdobywała na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Szczególnie bliskie jest jej wykorzystanie tej metodyki w projektowaniu usług, czym zajmuje się w praktyce i w teorii w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej. Joanna jest laureatką programu stażowego Top 500 Innovators na University of California, Berkeley. W pracy zawodowej zajmuje się transferem technologii z nauki do biznesu. Kreatywność rozumiana jako wolność tworzenia, innowacyjność czyli zmiana na lepsze, działanie na rzecz innych, aktywność i własny rozwój to wartości, które wyznaczają jej drogę od lat.